Adfærdsregler (Code of Conduct)

Code of Conduct er et etisk regelsæt som seniorspillere forventes at leve op til under træning, kamp og ved social omgang i Gentofte Hockey Klub.

1. Som aktivt seniormedlem (spiller) i Gentofte Hockey Klub er man som repræsentant for klubben forpligtet til at udvise anstændig adfærd under træning og kamp. Anstændig adfærd omfatter udvisning af respekt over for klubbens ledelse, træneren, medspillere, modstanderen, officials og lignende.

2. Træneren har altid ret under træning og kamp.

3. Kun anføreren må henvende sig til dommeren under kamp.

4. Under kamp har dommeren altid ret.

5. Spilleren skal tilstræbe at møde op til træning på de pågældende dage og til det fastsatte tidspunkt.

6. Spilleren skal tilstræbe at udvise af engagement under træning og kamp.

7. Spilleren skal tilstræbe at være en god holdkammerat på og udenfor banen.

Grov tilsidesættelse af Code of Conduct kan føre til advarsel, reduceret spilletid, spillekarantæne, suspendering, og i yderste tilfælde eksklusion. 


Afgørelsen i sådanne sager træffes af klubbens ledelse (bestyrelse og spilleudvalg).